ติวเข้ม พิชิตเกรด 4 คณิตศาสตร์ ป.1

สรุปแนวคิดแบบสั้น กระชับในการวิเคราะห์โจทย์ พร้อมเทคนิคในการฝึกหาคำตอบอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สนุกไปกับแบบฝึกหัดเสริมทักษะครบทุกสาระการเรียนรู้ มากกว่า 350 ข้อ สำหรับทบทวนความรู้สอบเลื่อนชั้นและติวสอบเพิ่มเกรด ตลอดปีการศึกษา เก็งข้อสอบออกใหม่ ในสนามสอบสำคัญ ๆ ทั่วประเทศ

 

สรุปเแนวคิด พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ครบทุกสาระการเรียนรู้ ที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน กว่า 350 ข้อ สำหรับทบทวนความรู้สอบเลื่อนชั้น และติวสอบ เพิ่มเกรดตลอดปีการศึกษา พิเศษ ฝึกทำแนวข้อสอบใหม่ ในสนามสอบสำคัญ ๆ ทั่วประเทศ

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10
บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
บทที่ 4 จำนวนนับ 11-20
บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20
บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
บทที่ 10 จำนวนนับ 21-100 
บทที่ 11 การวัดความยาว
บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
บทที่ 13 การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้อง ตรงตามหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ อัปเดตใหม่ ๆให้ฝึกทำเตรียมสอบ