Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Oct 11, 2021

THE BEST NOTE สรุปภาษาอังกฤษ ม.ต้น

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษมีความหลากหลายและยากขึ้นจากระดับประถมค่อนข้างมาก ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้สรุปเนื้อหา แบบแยกเป็นเรื่องๆ ได้แก่ ไวยากรณ์ บทสนทนา คำศัพท์ และการอ่าน

 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้ถึงขอบเขตของเนื้อหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยมีการสรุปเนื้อหาแบบอ่านง่าย เข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีภาพประกอบสีสีสวยงาม ช่วยให้น่าอ่านมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัด เพื่อช่วยเสริมความเข้าใจ และมีตัวอย่างข้อสอบ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบจริง

 

สารบัญ

บทที่ 1 ไวยากรณ์
บทที่ 2 บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
บทที่ 3 คำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้
บทที่ 4 การอ่าน
เฉลยแบบฝึกหัดไวยากรณ์และเฉลยตัวอย่างแนวข้อสอบ

 

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังฤษ ระดับชั้นมัธยมต้น แบบเข้าใจง่าย อธิบายด้วย Mind Map และภาพประกอบสีสันสวยงาม
รวบรวมเนื้อหาสำคัญ สรุปแบบเข้าใจง่าย 


มีแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ และเฉลยอย่างละเอียด ช่วยทบทวนความรู้ และเสริมความเข้าใจ เพื่อให้พร้อมก่อนสอบจริง
4 สี ช่วยให้อ่านได้ไม่เบื่อ