แนวข้อสอบติวเข้มภาษาอังกฤษ สอบเข้าเตรียมอุดม

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 นับเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเด็กในระดับ ม.3 ซึ่งมีความคาดหวังที่จะสอบเข้า รร. ชื่อดัง ข้อสอบแต่ละวิชาล้วนต้องใช้ความแม่นยำในการหาคำตอบ การฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อสร้างทักษะในการทำข้อสอบ

 

หนังสือแนวข้อสอบติวเข้มภาษาอังกฤษสอบเข้าเตรียมอุดม ถูกออกแบบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ เมื่อผู้อ่านนำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ย่อมเกิดประโยชน์ และประสบความสำเร็จในการสอบเข้า ม.4 ตรงตามที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอน

 

แนวข้อสอบทันสมัยพร้อมเฉลยละเอียดเสริมแนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจในการหาคำตอบ

 

สารบัญ

แนวข้อสอบ Conversation
แนวข้อสอบ Vocabulary
แนวข้อสอบ Grammar 1
แนวข้อสอบ Grammar 2
แนวข้อสอบ Grammar 3
แนวข้อสอบ Error Identification
แนวข้อสอบ Reading
แนวข้อสอบ Miscellaneous 

 

จุดเด่นเล่มนี้ : จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา