Short Note สังคม ป.1-ป.6 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 5 วัน

สรุปเนื้อหาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1-ป.6 ที่นักเรียนประถมศึกษาทุกระดับ ต้องรู้ก่อนสอบจริงในทุกภาคเทอม รวมถึงการสอบแข่งขันต่าง ๆ ในอนาคต ที่ต้องรู้ และจำให้ได้ก่อนการสอบจริง


พร้อมสอดแทรกสาระสำคัญเพื่อเสริมทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์ ใช้ได้ทั้งการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค

 

รวมถึงการเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำของประเทศ การสอบชิงทุน และการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบในทุกสนามสอบจริงด้วยเทคนิคการจดจำแบบเป็นระบบขั้นตอน ในทุกเนื้อหาในระดับชั้นนั้น ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ให้เข้าใจอย่างเป็นภาพรรวมทุกระดับชั้นของประถมศึกษา

 

สารบัญ

ป.1 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์

 

ป.2
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์

 

ป.3
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์

 

ป.4
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์

 

ป.5
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์

 

ป.6
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์"                        
                        
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : 'เล่มเดียวครบทุกระดับชั้น  นำมาใช้เรียนรู้ได้ทุกปี ด้วยหนังสือสีสันสวยงาม เนื้อหาครบสมบูรณ์