Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 13, 2021

แนวข้อสอบติวเข้ม GAT ไทย

การทำคะแนนสอบ GAT ให้ได้ในระดับสูงนั้น นับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่าผู้สอบมีศักยภาพและพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 

โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างแบบทดสอบพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาไทย เพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ฝึกฝนจนเกิดประสิทธิผลสุงสุด และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

 

บทความทันสมัย หลากหลายแนว จำนวนมากถึง 62 บทความ เพื่อใช้ฝึกอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์จนสามารถหาความเชื่อมโยงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

 

สารบัญ

คำแนะนำในการทำข้อสอบ
(บทความจำนวน 62 บทความ) อาทิ
บทความที่ 1 PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ  
บทความที่ 2 ปลูกต้นไม้สู้ฝุ่น
บทความที่ 3 ดื่มนำเย็นลดความอ้วน   
บทความที่ 4 ปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุ 
บทความที่ 5 ก ข ค ง รหัสลับห่างไกลโรค  
บทความที่ 6 สถานการณ์ทะเลไทย เสื่อมโทรมจนน่าใจหาย 
บทความที่ 7 กะหล่ำปลีสีม่วง    
บทความที่ 8 ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น
บทความที่ 9 นมผึ้ง    
บทความที่ 10 เครื่องแกงไทย สุดยอดอาหารสร้างสุขภาพ
บทความที่ 11 - 62
เฉลย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : จัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา และจำนวนบทความมากถึง 62 บทความ