Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 21, 2021

English Vocab สรุปศัพท์ พิชิตข้อสอบ

"คำศัพท์" ถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะจะเป็นตัวเสริมที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายได้มากขึ้น ดังนั้นการรู้คำศัพท์ที่หลากหลายและเข้าใจโครงสร้างของคำศัพท์ก็จะช่วยให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

ภายในเล่มได้รวบรวมคำศัพท์ที่มักจะเจอในการสอบสนามต่างๆ เช่น GAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ มีการสอนเทคนิควิธีการทำข้อสอบคำศัพท์ในแต่ละส่วน ซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบ

 

เช่น สอนการเดาความหมาย การทำข้อสอบ Cloze Test ข้อสอบ Synonym และข้อสอบ Meaning Recognition พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท ช่วยเสริมให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น
 

รวบรวมคำศัพท์ที่จะเจอในสนามสอบต่างๆ เช่น GAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ พร้อมเทคนิคต่างๆ ในการจำและทำข้อสอบ แบบอ่านเข้าใจง่าย จำได้เร็ว   มีแบบฝึกหัดท้ายบทเสริมความเข้าใจ พร้อมสอบ

 

สารบัญ

Chapter 1 รู้จักกับส่วนประกอบของคำศัพท์ (Root, Prefix, Suffix)
Chapter 2 การเดาความหมายของคำศัพท์จากรูปประโยค
Chapter 3 คำศัพท์จากข้อสอบบทสนทนา
Chapter 4 คำศัพท์จากข้อสอบการอ่าน
Chapter 5 การทำข้อสอบ Cloze Test
Chapter 6 การทำข้อสอบ Synonym
Chapter 7 การทำข้อสอบ Meaning Recognition
Answer Key เฉลยแบบฝึกหัด
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

 รวบรวมคำศัพท์ที่จะเจอในสนามสอบต่างๆ เช่น GAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ ไว้ในเล่มเดียว 
 อ่านง่าย อ่านสนุก พร้อมบอกเทคนิคในการทำข้อสอบแต่ละรูปแบบ 
 มีเทคนิคการเดาความหมายของคำศัพท์จากรูปประโยค แบบเข้าใจง่าย จำได้เร็ว
 มีแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลย ช่วยให้จำคำศัพท์และพิชิตข้อสอบได้ง่ายขึ้น
 4 สี มีภาพประกอบสวยงาม อ่านได้ไม่น่าเบื่อ