ติวเข้ม เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.) วิชาภาษาอังกฤษ

สรุปเนื้อหาที่ออกสอบเข้มข้นทุกทักษะ : Grammar reading vocabulary conversation  พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบและแนวข้อสอบปีล่าสุด ให้ฝึกทำจริง มากกว่า 250 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ครบถ้วน ตรงประเด็นออกสอบ

 

เนื้อหาเข้มข้น ครบทุกทักษะที่ออกสอบบ่อย พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงจากข้อสอบปีล่าสุด

 

สารบัญ
ทำเนียบอักษรย่อ

    Part 1 : ข้อควรรู้ในการสอบ ก.พ.

    Part 2 : เจาะลึกข้อสอบพร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ ก.พ.

    Part 3 : สรุปเนื้อหาสำหรับเตรียมตัวสอบ ก.พ.
    
    Chapter 1 : ความรู้เบื้องต้นเรื่องคำ วลี และประโยค
        คำ
        วลี
        ประโยค


    Chapter 2 : คำประเภทต่าง ๆ 
        คำนาม
        คำสรรพนาม
        คำกำกับนาม
        คำคุณศัพท์
        คำกริยา
        คำกริยาวิเศษณ์
        คำสันธาน
        คำบุพบท
        คำอุทาน


    Chapter 3 : การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ
        การบอกเวลาตามแสงอาทิตย์
          การบอกเวลาตามนาฬิกา
        การบอกเวลาตามปฏิทิน
        การบอกความถี่ของเหตุการณ์
        การบอกเวลาตามกาลของประโยค


    Chapter 4 : Conversation  (บทสนทนาพื้นฐานในภาษาอังกฤษ)
        การทักทายและการตอบรับ
        การถามข้อมูลและการตอบ
        การขอร้อง
        การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความรู้สึก


     Chapter 5  : Vocabulary (คำศัพท์)
        ลักษณะคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ
        คำที่สะกดคล้ายกันและคำหลายความหมาย
        คำความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน และต่างระดับกัน (Synonyms)
        คำความหมายตรงข้ามกัน (Antonyms)
        คำระดับทางการและไม่ทางการ
        หน่วยคำเติม (Prefixes & Suffixes)
        คำนามที่เป็นพหูพจน์เท่านั้น
        การทำให้คำนามมวลสารนับได้
        คำกริยาบอกสภาพ
        คำกริยาและกริยาวลีที่ใช้แทนกันได้
        คำกริยาแบบอปกติ 3 ช่อง


•    คำศัพท์น่ารู้ที่พบบ่อยในบริบทต่างๆ
        ครอบครัว
        ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ในครัวเรือน
        กิจวัตรประจำวัน
        งานอดิเรก
        อาชีพ
        การทำงานและสำนักงาน
        สุขภาพและสถานพยาบาล
        การศึกษาและสถานศึกษา
        โรงแรมและร้านอาหาร
        การเดินทางและการท่องเที่ยว
        เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
        ศิลปะวัฒนธรรม
        วิทยาศาสตร์

 

ϖ    Part 4 : แนวข้อสอบก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9
เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9
แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10
เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10


รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เนื้อหาเข้มข้น ครบทุกทักษะที่ออกสอบบ่อย พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงจากข้อสอบปีล่าสุด