Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jan 4, 2022

ติวเข้ม+แนวข้อสอบใหม่ ม.3 เข้า ม.4 (ห้อง GIFTED+ห้องเรียนโครงการพิเศษ)

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น (ม.1-2-3) ในการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหลักสูตรพิเศษของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ เช่น ห้อง GIFTED หรือ ห้อง โครงการพิเศษ รวมถึงสนามสอบระดับประเทศอย่าง สสวท.

 

โดยรวบรวมและพัฒนาแนวข้อสอบฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดในระดับเข้มข้นเสมือนข้อสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นในการเตรียมตัวฝึกทดลองทำโจทย์และข้อสอบ ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง

 

ปรับปรุงแนวข้อสอบใหม่ในระดับประยุกต์ไปจนถึงระดับเข้มข้น ครอบคลุมทั้ง 5 สาระฯ
•    รวบรวมแนวข้อสอบเสมือนจริง ที่ออกสอบบ่อยในทุกสนามสอบที่มีการแข่งขันสูงทั่วประเทศ กว่า 1,000 ข้อ 
•    เฉลยละเอียดทุกข้อ พร้อมวิเคราะห์ ข้อถูก-ผิด  และสรุปแนวคิด สำหรับทบทวนก่อนสอบ
 

แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : ปรับปรุงแนวข้อสอบใหม่ในระดับประยุกต์ไปจนถึงระดับเข้มข้น  พร้อมฝึกทำข้อสอบจริง