Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jan 14, 2022

ติวโจทย์เข้ม พิชิตสนามสอบ ม.3 เข้า ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด + โรงเรียนรัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ)

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-2-3) ในการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนและสนามสอบชั้นนำทั่วประเทศ

 

โดยรวบรวมและพัฒนาแนวข้อสอบฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ครอบคลุมทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้ของวิชา (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นในการเตรียมตัวฝึกทดลองทำโจทย์และข้อสอบ ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง

 

สารบัญ

แนวข้อสอบ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แนวข้อสอบ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แนวข้อสอบ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เฉลยแนวข้อสอบ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เฉลยแนวข้อสอบ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

 

เจาะลึกข้อสอบ แต่ละวิชาแบบละเอียดที่สุด  มั่นใจสอบได้ทั้ง 5 วิชา! ห้ามพลาด... สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในทุก ๆ สนามสอบทั่วประเทศ โดยเจาะลึกโจทย์ และแนวข้อสอบ 3 วิชาหลัก : ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม