Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Feb 17, 2022

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 (5 วิชา) โรงเรียนดัง

หนังสือ “ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 (5 วิชา) โรงเรียนดัง” เล่มนี้ มีเป้าหมายหลักให้นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์ที่ต้องรู้ ก่อนสอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม.4 โดยอ้างอิงเนื้อหามาจากหนังสือของกระทรวงฯ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน เสริมความมั่นใจ นำความรู้ไปแก้ปัญหาโจทย์ทั้ง 5 วิชา รวมข้อสอบไว้มากกว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด  

 

"ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 (5 วิชา) โรงเรียนดัง" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน ชั้น ม.3  ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมไปกับแนวข้อสอบ 5 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา) พร้อมทั้งเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ

 

สารบัญ

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 100 ข้อ
    เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 100 ข้อ
* แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ 100 ข้อ
    เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ 100 ข้อ
* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 100 ข้อ
    เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 100 ข้อ
* แนวข้อสอบภาษาไทย 100 ข้อ
    เฉลยแนวข้อสอบภาษาไทย 100 ข้อ
* แนวข้อสอบสังคมศึกษา 100 ข้อ
    เฉลยแนวข้อสอบสังคมศึกษา 100 ข้อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ 

* รวมแนวข้อสอบ 500 ข้อ
* พร้อมเฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับ ม.3 ที่เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนประจำจังหวัด และห้องเรียนโครงการพิเศษทั่วประเทศ