Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Apr 11, 2022

แนวข้อสอบติวเข้ม PAT1

“แนวข้อสอบติวเข้ม PAT1” เป็นหนังสือรวมแนวข้อสอบเพื่อวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์มากกว่า 350 ข้อ จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนมากว่า 30 ปี หากผู้อ่านลงมือทำแบบทดสอบครบทุกชุด และหมั่นฝึกฝนทำข้อสอบสม่ำเสมอ การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต้องประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน

 

เน้นแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ มีเฉลยละเอียดเป็นขั้นตอน เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำแก่ตัวผู้อ่าน 

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
แนวข้อสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
แนวข้อสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
แนวข้อสอบวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8
พร้อมเฉลยละเอียดครบทุกข้อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา เฉลยละเอียดชัดเจนทุกขั้นตอน