เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ห้องเรียนปกติ)

สรุปลัดเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ห้องเรียนปกติ) และแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบ โดยวิเคราะห์จากแนวข้อสอบเดิม และข้อสอบแนวใหม่ๆ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

สรุปและแนวข้อสอบ สำหรับสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ห้องเรียนปกติ)

 

สารบัญ

บทที่ 1 คณิตศาสตร์ 
บทที่ 2 วิทยาศาสตร์
บทที่ 3 ภาษาอังกฤษ
บทที่ 4 ภาษาไทย
บทที่ 5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ