แนวข้อสอบ ก.พ. ต้องรู้

ทางลัดสู่การเตรียมสอบ ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) แนวข้อสอบต้องรู้พร้อมเฉลย อธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เสมือนมีอาจารย์นั่งสอน ช่วยให้เรียนรู้และทำข้อสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว เนื้อหาครบทุกหมวดหมู่วิชา เล่มเดียวจบ

 

สารบัญ

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5

2. วิชาภาษาอังกฤษ
- สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : ใช้เตรียมตัวสอบในทุกสนามการแข่งขันสอบราชการ และหน่วยงานเสริมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม 100% จากภายในสู่ภายนอก พร้อมศักยภาพแห่งความแม่นยำทางวิชาการ