Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jul 21, 2022

ติวเข้มสอบเข้า ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มอ.วิทยานุสรณ์ กำเนิดวิทย์ และสถาบัน ชั้นนำทั่วประเทศ

การสอบเข้าโรงเรียน/สถาบันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 ต้องอาศัยการเตรียมตัว และความพร้อมทางด้านวิชาการเป็นอย่างยิ่ง หมั่นทำแนวข้อสอบที่หลากหลาย ซึ่งหนังสือคู่มือเล่มนี้ได้มีแนวข้อสอบที่เน้นเฉพาะเจาะจงในรายวิชาที่ต้องเตรียมสอบ โดยเน้นไปที่การวิเคราะห์โจทย์ และเฉลยให้หลากหลายมิติ

 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ เพราะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จะเน้นความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งกายภาพ ชีวภาพ และประยุกต์ รวมไปถึงทักษะทางคณิตศาสตร์ จำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนต้องทบทวน หมั่นฝึกฝนทำแนวข้อสอบทุกวัน

 

แนวข้อสอบที่นักเรียนซึ่งกำลังจะเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียน/สถาบันวิทยาศาสตร์ ต้องรู้ ฝึกฝน และทำให้ได้ก่อนลงสนามสอบจริง

 

สารบัญ

วิชาเคมี / เฉลยวิชาเคมี

วิชาชีววิทยา / เฉลยวิชาชีววิทยา

วิชาธรณีวิทยา สาระโลกดาราศาสตร์และอวกาศ / เฉลยวิชาธรณีวิทยา สาระโลกดาราศาสตร์และอวกาศ

วิชาฟิสิกส์ / เฉลยวิชาฟิสิกส์

วิชาคณิตศาสตร์ / เฉลยวิชาคณิตศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วประเทศไทย ด้วยแนวข้อสอบที่เสริมทักษะรอบด้าน ทั้งสิ่งที่ควรจำและการประยุกต์ใช้