พร้อมสอบ A-Level ฟิสิกส์ เก็บเต็ม 100 คะแนน

หนังสือ พร้อมสอบ A-Level ฟิสิกส์ เก็บเต็ม 100 คะแนน ได้สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบพร้อมเฉลย และคําอธิบาย เพื่อให้ผู้อ่านใช้สําหรับการเตรียมตัวในการสอบ A-Level 64 Phy  ได้เป็นอย่างดี

 

ซึ่งผู้เขียน มีประสบการณ์ตรงในการสอบ และสอนติวในวิชาฟิสิกส์โดยเฉพาะ ทําให้ได้เห็นเนื้อหาข้อสอบ เทคนิค และวิธีการต่างๆ จึงนํามาถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค และวิธีการผ่านหนังสือเล่มนี้ โดยใช้ภาษาที่เรียบง่ายทําให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหา และสร้างความมั่นใจในการสอบได้เป็นอย่างดี

 

จึงมั่นใจได้ว่าหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยเพิ่มทักษะให้กับผู้อ่านในการทําแบบทดสอบได้อย่างแท้จริง

 

คู่มือเตรียมสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. วิเคราะห์ข้อสอบ
2. สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย 19 บท
3. แนวข้อสอบเสมือนจริง 5 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด

 

สารบัญ

*** ต้องรู้ก่อน ... ข้อสอบ A-Level 64 Phy 
***เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ก่อนลุยข้อสอบ

1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
2. การเคลื่อนที่แนวตรง
3. แรงและกฎการเคลื่อนที่
4. สมดุลกลของวัตถุ
5. งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล

แนวข้อเสมือนจริงชุดที่ 1
แนวข้อเสมือนจริงชุดที่ 2
แนวข้อเสมือนจริงชุดที่ 3
แนวข้อเสมือนจริงชุดที่ 4    

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ :

- สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย กระชับ ครบถ้วน เข้าใจง่าย    
- ข้อสอบเสมือนจริงสุดๆ เหมือนหยิบมาวาง (อ้างอิงจากข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี 59)
- ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดและเคล็ดลับการทำข้อสอบให้เร็วยิ่งขึ้น