Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Sep 14, 2022

ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ (พิชิตเหรียญทองโอลิมปิก)

หนังสือ “ตะลุยโจทย์ สอวน. คณิตศาสตร์ (พิชิตเหรียญทองโอลิมปิก)” เล่มนี้ ได้รวบรวมโจทย์คณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับประเทศ เพื่อเข้าสู่ สวอน. ค่าย 1 

 

โอลิมปิกวิชาการเป็นโครงการที่พัฒนาและเพิ่มทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียน ช่วยให้นักเรียนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการนี้ มีประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างโรงเรียน และอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย การได้ร่วมเข้าค่าย สอวน. นั้นยังเป็นใบเบิกทางที่ดีในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

แนวข้อสอบ 250 ข้อ
เฉลยแนวข้อสอบ 250 ข้อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

* รวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 250 ข้อ
* พร้อมเฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย