คู่มือฝึกทำโจทย์ VOCAB ฉบับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

หนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมข้อสอบคำศัพท์ทุกรูปแบบที่ออกสอบบ่อยในสนามสอบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบระดับมัธยมและระดับมหาวิทยาลัย A-Level, TGAT, TU-GET, TOEIC, SMART-I, CU-TEP และอื่น ๆ ข้อสอบส่วนคำศัพท์ (Vocab) ถือเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ตัดสินผลคะแนนของผู้สอบได้

 

ข้อสอบในส่วนนี้ประกอบด้วยหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นส่วน Part of Speech – Synonym – Sentence Completion - Cloze Test - Text Completion ผู้สอบจำเป็นจะต้องรู้เคล็ดลับวิธีการทำ หมั่นท่องคำศัพท์ และฝึกทำข้อสอบบ่อย ๆ  ซึ่งหนังสือเล่มนี้เพียบพร้อมไปด้วยองค์ประกอบทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้สอบแล้ว! 

 

เต็มไปด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในการทำข้อสอบคำศัพท์ (Vocab) ประกอบด้วยรูปแบบของโจทย์ที่หลากหลาย ทั้ง Part of Speech, Synonym, SentenceCompletion, Cloze Test และ Text Completion ในเล่มมีทั้งคำศัพท์สำคัญให้ท่องจำมากมาย และมีแบบฝึกหัดท้ายเล่มจำนวน 500 ข้อ พร้อมเฉลย

วิธีใช้หนังสือเล่มนี้
ชนิดของคำศัพท์
- Noun (คำนาม)
- Pronoun (คำสรรพนาม)
- Verb (คำกริยา)
- Adjective (คำคุณศัพท์)
- Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)
- Preposition (คำบุพบท)
- Conjunction (คำสันธาน)
- Interjection (คำอุทาน)                                                 
ท่องศัพท์อย่างไรให้คุ้ม 
เทคนิคการทำข้อสอบส่วนคำศัพท์  

แบบฝึกหัด


1 Part of Speech
แบบฝึกหัดที่ 1-4
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1-4

2 Sentence Completion
แบบฝึกหัดที่ 1-4
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1-4

3 Synonym
แบบฝึกหัดที่ 1-4
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1-4

4 Cloze Test
แบบฝึกหัดที่ 1-4
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1-4

5 Text Completion
แบบฝึกหัดที่ 1-4
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1-4
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

- ชำแหละโจทย์ทุกรูปแบบในข้อสอบคำศัพท์
- มีคำศัพท์ให้ท่องจำมากมาย พร้อมตัวอย่างประโยคประกอบ
- มีแบบฝึกหัดให้ลองฝึกทำมากถึง 500 ข้อ
- เพียบพร้อมไปด้วยเทคนิคในการทำข้อสอบส่วนคำศัพท์
- ใช้เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษได้ทุกสนามสอบ