BIO TEST ฝึกฝนก่อนสอบ ชีวะ ม.ปลาย ประยุกต์ลุยทุกสนามสอบ

รวมโจทย์เพื่อฝึกคิด ไม่ยึดติดรูปแบบข้อสอบ - ประยุกต์ได้ทุกสนามสอบ สอบเข้าโรงเรียน A-Level สอบชิงทุน สอวน. - มีเฉลยและอธิบาย - QR Code วิดีโอเฉลยข้อพิเศษ - กระดาษคำตอบ

เขียน ดร.เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ 
ปริญญาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

**5 เหตุผลที่ต้องใช้หนังสือเล่มนี้?**
**- มั่นใจ: **หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนทบทวนความเข้าใจด้วยการฝึกทำข้อสอบ
**- พัฒนา:** โจทย์ในหนังสือเล่มนี้ท้าทาย ยาก แต่ทำให้นักเรียนเก่งขึ้น 
**- เน้นวิเคราะห์:** ข้อสอบมีการประยุกต์ความรู้เชิงลึกและซับซ้อน
**- เชื่อถือได้: **ผู้เขียนแต่งข้อสอบขึ้นจากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการข้อสอบชีววิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน  
**- คุ้มค่า:** แถมวิดีโอเฉลยข้อสอบที่น่าสนใจ แค่สแกน QR Code ในหน้า Digital Service ดูตัวอย่างคลิปที่นี่ https://youtu.be/OU6VWSmDxgo 

**"ถ้าทำความเข้าใจตามวิธีคิดในหนังสือเล่มนี้ อนาคตเจอโจทย์อะไรก็ทำได้หมด**"


เจตนารมณ์ของหนังสือเล่มนี้เพื่อพัฒนาให้ผู้อ่านฝึกทำโจทย์ข้อสอบได้ ไม่ว่าข้อสอบจะเรียกชื่อว่าอะไร หรือมีรูปแบบหน้าตาอย่างไร จะมีกี่ตัวเลือก ตัวเลือกจะเป็นรูปแบบ 1. หรือ ก. หรือจะเขียนบรรยาย รายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้ไม่มีนัยสำคัญ

 

แม้จะไปทำข้อสอบสนามชื่อใด ๆ ก็ไม่หวั่น ไม่ว่าจะเป็นสนามโอลิมปิก สนาม สอวน. A-Level (วิชาสามัญ) BMAT สนามสอบในโรงเรียน หรือสนามสอบอื่นใดที่ต้องเจอในอนาคต เพราะสิ่งสำคัญคือการลงมือทำโจทย์และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้

 

**ตัวอย่างข้อสอบและเฉลยในหนังสือ**
ข้อใดถูก
ก. Allantois เก็บของเสียในรูป Ammonia
ข. ปลาน้ำจืดขับปัสสาวะปิะมาณมากกว่าปลาน้ำเค็ม อีกทั้งปัสสาวะยังมีความเข้มข้นต่ำกว่าของไหลในร่างกายด้วย 
ค. ไตทำงานีเพียง 50% ดังนั้นบริจาคไต 1 ข้าง ร่างกายก็ยังเป็นปกติ
ง. สารกรองผ่าน Glomerulus ไม่มีน้ำตาลและโปรตีน
เฉลย 
ตอบ ข. ปลาส่วนใหญ่ขับของเสียในรูป Ammonia ทางเหงือก ผิวหนัง และไต ส่วนน้อย พวกปลากกระดูกอ่อน เช่น ฉลาม จะขับ Urea และสะสม Urea ในกล้ามเนื้อ จึงทำให้เนื้อฉลามมีกลิ่นเหม็น ไม่นิยมมารับประทาน ปลาน้ำจืดมีปริมาณปัสสาวะมากกว่าปลาน้ำเค็ม เพราะต้องขับน้ำออกมาก และมีความเข้มข้นต่ำกว่าของไหลในร่างกาย

 

ข้อใดผิดเกี่ยวกับฮอร์โมนพืช
  ก. Auxin และ Cytokinin ยับยั้งการชรา
  ข. Gibberellin และ Auxin กระต้นการงอกของราก
  ค. Ethylene และ Abscisic Acid กระตุ้นให้ผลไม้สุก
  ง. Ethylene และ Auxin กระตุ้นการไหลของน้ำยาง
เฉลย ตอบ ง. Auxin ยังยั้งการแตกของตาข้าง / Cytokinin กระตุ้นการแตกของตาข้างและใบแก่ / Abscisic Acid ยับยั้งการงอก ทำให้เมล็ดฟักตัว / Gibberellin และ Auxin กระตุ้นการงอกของราก Ethylene กระตุ้นการไหลของน้ำยาง
 

สารบัญ

 - คำชี้แจง
 - QR Code เพื่อเข้าสู่ Digital Service 
 - ลำดับสถิติหัวข้อที่ออกข้อสอบชีววิทยาบ่อยมากที่สุด
 - QUESTION โจทย์
 - ANSWER เฉลยย่อ
 - หมวดหัวข้อของข้อสอบ (ใช้สำหรับประเมินตัวเอง)
 - COMMENTARY เฉลยละเอียด
 - ANSWER SHEET กระดาษคำตอบ