รวมโจทย์สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง ห้อง Gifted

รวมแนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง ห้อง Gifted โดยเฉพาะ มีแนวข้อสอบทุกวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา

 

แนวข้อสอบ สำหรับสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ ห้อง Gifted

 

สารบัญ

บทที่ 1 คณิตศาสตร์
บทที่ 2 วิทยาศาสตร์ 
บทที่ 3 ภาษาอังกฤษ
บทที่ 4 ภาษาไทย
บทที่ 5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ