แนวข้อสอบติวเข้มวิทย์ สสวท.ป.6

เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการฝึกทำแนวข้อสอบซึ่งผ่านการคิดวิเคราะห์จากผู้เขียนที่มีประสบการณ์ เพื่อสร้างเนื้อหาให้ผู้อ่านได้เค้นความสามารถของตนจนสามารถทำข้อสอบในสนามสอบจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รวมแนวข้อสอบที่ออกแบบมาใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาโจทย์ที่ยากและซับซ้อน เพื่อเพิ่มทักษะให้เชี่ยวชาญก่อนลงสนามสอบ อีกทั้งยังใช้เพื่อการสอบเข้า ม.1 ได้ด้วย

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ชุดที่ 4
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา ภาพประกอบชัดเจน