TBX Intensive IELTS Guide คู่มือสอบ IELTS ฉบับเร่งรัด

สรุปย่อ เข้าใจง่าย ใช้สอบได้จริง ครบทุกอย่างที่ผู้เตรียมสอบ IELTS ต้องการ Listening + Reading + Writing + Speaking แถมฟรีไฟล์เสียง

 

**สรุปย่อ เข้าใจง่าย ใช้สอบได้จริง**
**ครบทุกอย่างที่ผู้เตรียมสอบ IELTS ต้องการ**
**- Listening + Reading + Writing + Speaking**
**- Tips & Techniques**
**- Practice**
**- Mock up Test**
**- Answer Key & Answer Sheet**
**- Digital Service (MP3 & files)**
**เหมาะกับคนมีเวลาเตรียมสอบน้อย **
**คาดหวัง Band score 4.0-7.0**

.
เขียนโดยอาจารย์บอม ชนัฐ เกิดประดับ นักเขียน นักแปล นักวิชาการ ผู้เขียนหนังสือและผู้แปลหนังสือเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษผลงานมากกว่า 10 เล่ม 

ร่วมกับ พศิกา รื่นรักษ์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อคนที่พอมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับกลาง (intermediate level) มีเวลาจำกัดในการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะกับคนที่กำลังต้องการคู่มือ IELTS ทบทวนแบบไวๆ ก่อนไปสอบ และเหมาะกับคนที่คาดหวังระดับคะแนน IELTS Band score ที่ประมาณ 4.0-7.0 ครอบคลุมและเพียงพอกับเกณฑ์ขั้นต่ำในหลายๆ สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ

หนังสือเขียนโดยคนไทยที่เข้าใจหัวอกคนไทยด้วยกัน มีเนื้อหาย่อกระชับ แต่ครบถ้วนทุกอย่างที่ผู้เตรียมสอบ IELTS ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบทั้ง 4 พาร์ต Listening Reading Writing Speaking ทริกทำข้อสอบแต่ละรูปแบบย่อย


นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดแต่ละบทพร้อม audio script และแนวทางคำตอบ อีกจุดเด่นคือมี Mock up Test ข้อสอบเสมือนจริงให้ทดลองทำ 1 ชุด พร้อมคำแปลไทย เฉลย audio script แถมฟรีไฟล์เสียง MP3 มีกระดาษคำตอบ และแชร์ประสบการณ์สอบจากผู้เขียน เรียกได้ว่าครบสมบูรณ์ all-in-one ในเล่มเดียว

 

สารบัญ

**CHAPTER 01 มารู้จักกับ IELTS กันเถอะ **
IELTS คืออะไร 
การสอบ IELTS มีกี่ประเภท?
สอบ IELTS ที่ไหน?
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ IELTS 
วิธีการคำ นวณคะแนน IELTS
เคล็ด (ไม่) ลับ เริ่มต้นพิชิต IELTS 

**CHAPTER 02 IELTS Listening **
เทคนิคต้องรู้ก่อนทำ ข้อสอบ 
วิธีคำนวณคะแนน 
ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย
 Section 1
 Section 2
 Section 3
 Section 4
สรุปเคล็ดลับ พิชิตข้อสอบ 

**Chapter 03 IELTS Reading **
วิธีการคำนวณคะแนน
รูปแบบคำถาม 
ตัวอย่างโจทย์ พร้อมเฉลย
 Reading Passage 1
 Reading Passage 2
 Reading Passage 3
เทคนิคพิชิตข้อสอบ 
 

**Chapter 04 IELTS Writing **
รู้จักกับ Writing Task 1 
รู้จักกับ Writing Task 2
เทคนิคการพิชิตข้อสอบ Writing
วิธีการเขียนตอบ Task 1
แนวทางการเขียนตอบ
ตัวอย่างโจทย์ 
ตัวอย่างการเขียนตอบ 
วิธีการเขียนตอบ Task 2
 แนวทางการเขียนตอบ
 ตัวอย่างโจทย์ในรูปแบบต่าง
 รูปแบบการโต้แย้ง พร้อมตัวอย่าง
 รูปแบบการอภิปราย พร้อมตัวอย่าง
 รูปแบบสาเหตุและแนวทางแก้ไข พร้อมตัวอย่าง
 ตัวอย่างโจทย์ พร้อมวิธีการเขียนตอบ 
 วิธีการให้คะแนน
สรุปเทคนิคพิชิต Task 1 & Task 2 

**Chapter 05 IELTS Speaking**
รูปแบบข้อสอบ
ถามตอบเรื่องทั่วไป พร้อมตัวอย่าง
การสนทนาในหัวข้อที่กำ หนดมาให้ พร้อมตัวอย่าง
ถามตอบ จากเนื้อหาที่ต่อเนื่อง พร้อมตัวอย่าง 
วิธีการให้คะแนน 
เทคนิคในการพิชิตข้อสอบ
 

**Chapter 06 IELTS Mock up Test **
Mock up Test : Listening
 Section 1 
 Section 2
 Section 3 
 Section 4
Mock up Test : Reading 
 Reading Passage 1
 Reading Passage 2
 Reading Passage 3
Mock up Test : Writing
 Writing Task 1
 Writing Task 2
Mock up Test: Speaking 
 Examiner Questions:
 Part 1 ตัวอย่างคำถามพื้นฐาน, ตัวอย่างคำถามในแต่ละหัวข้อ
 Part 2 ตัวอย่างคำถาม
 Part 3 ตัวอย่างคำถาม
รวมเฉลย Mock up Test พาร์ต Listening, Reading และแนวทางการตอบพาร์ต Writing 
 เฉลยคำตอบพาร์ต Listening ข้อที่ 1 – 40 
 เฉลยคำตอบพาร์ต Reading ข้อที่ 1 – 40 
 ตัวอย่างการเขียนตอบพาร์ต Writing
 ตัวอย่างการเขียนตอบ Writing Task 1
 ตัวอย่างการเขียนตอบ Writing Task 2

**ภาคผนวก**
เตรียมตัวไป IELTS (แชร์ประสบการณ์สอบจากผู้เขียน)
.
--------------------------------
**การสอบ IELTS คืออะไร **
IELTS (International English Language Testing System) คือการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้านได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ที่จัดขึ้นในศูนย์สอบกว่า 900 แห่งจาก 135 ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้สอบกว่า 2,000,000 คนต่อปี กล่าวได้ว่า IELTS เป็นหนึ่งในการสอบเพื่อประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับนานาชาติประเภทหนึ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อ ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

--------------------------------
**เกี่ยวกับผู้จัดทำหนังสือ**
1\. ชนัฐ เกิดประดับ (อาจารย์บอม)
นักเขียน นักแปล นักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์หลากหลาย ทั้งด้าน การตลาด การขาย การสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์ เป็นทั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งยังเขียนบล็อก “ เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษกับ อ.บอม” ที่มียอดผู้ชมมากกว่าสองล้านครั้ง อาจารย์บอม จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผลงานเขียนและงานแปลหนังสือต่างๆ อย่างต่อเนื่องกว่า 10 เล่ม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตลาด การขาย การใช้ภาษาอังกฤษ และข้อคิดชีวิตต่างๆ โดยสามารถติดตามงานเขียนและงานบรรยายของอาจารย์บอม ได้ที่ www.ajbomb.com

2\. พศิกา รื่นรักษ์ (อิ๊งค์)
คนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาตลอดชีวิต
ขณะเรียนชั้นมัธยมฯได้ไปใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ที่ประเทศอังกฤษและเรียนภาษาอังกฤษที่ Anglo European School of English เมื่อกลับมาประเทศไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Impromptu Speech Contest ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง 2 ปีซ้อน คือในปี 2015 และ ปี 2016
อิ๊งค์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ STEP Asian Undergraduate Summit ที่ Zhejiang University ประเทศจีน และ ที่ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
นอกจากเป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษในยามว่างแล้ว อิ๊งค์ยังมีประสบการณ์ในการเข้าสอบวัดทักษะความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆ อีกมากมาย

3\. กองบรรณาธิการ TBX จาก Think Beyond Books
TBX คือ กองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพระดับพรีเมียมของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้น และช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

TBX 
Think Big, journey towards eXcellence
ติดตามหนังสือจาก TBX ได้ที่เว็บไซต์ www.thinkbeyondbook.com

4\. Visual Design by TillyBilly 
TillyBilly มีความฝันเล็กๆ อยากทำ “หนังสือที่ดีต่อใจ” อยากทำหนังสือที่มีภาพสวยๆ งานอาร์ตดีๆ ผสมเข้ากับเนื้อหาวิชาการเข้มข้น เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ตามเป้าที่ตั้งไว้อย่างมีความสุข เราเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะ

--------------------------------
IELTS is a registered trademark of University of Cambridge ESOL, the British Council, and IDP Education Australia, which neither sponsor nor endorse this product.