ธรรมะคลายเหงา

“คงไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยรู้สึกเหงา”

  เพราะความเหงาเป็นธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง ที่เราทุกคนไม่ใคร่อยากจะประสบพบเจอ
เท่าใดนัก เป็นสภาวะแห่งวิภวตัณหาคือ ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น อยากจะพ้นจากภาวะที่ตนไม่ต้องการ ไม่อยากได้ หรือไม่อยากเหงา

         หนังสือธรรมะคลายเหงา เป็นหนังสือที่บอกถึงวิถีทางบำบัดความเหงาที่มีอยู่ในเรือนใจให้ผ่อนคลายลง และเติมเต็มด้วยธรรมะประยุกต์แบบง่ายๆ ด้วยภาษาที่ไม่ได้ประดิดประดอย
ให้เกิดเป็นภาษาทางศาสนาที่ยากเกินจะเข้าใจสำหรับคนทั่วไป

         พระไทร  ไทรสังขชวาลลิน ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ใช้การเขียนในลักษณะธรรมะประยุกต์ไปพร้อมกับการเล่าเหตุการณ์ของบุคคลต่างๆ ทางสังคม รวมไปถึงนิทานที่แฝงไปด้วยกุศโลบาย สำหรับผู้อ่านที่กำลังเหงา หรือเศร้าอยู่ หนังสือธรรมะคลายเหงาเล่มนี้ จะช่วยบรรเทาจิตใจของท่าน ให้ท่านได้รู้ว่าบนโลกแห่งวัฏสงสารนี้ ยังมีมิตรในเรือนใจของท่านอยู่ ซึ่งมิตรที่กล่าวถึงนี้ มีธรรมะที่ช่วยคลายเหงา และเมื่อใดที่จิตใจมีธรรมะครองใจไว้เต็มเปี่ยม มิตรที่กล่าวถึงนี้จะจากไปพร้อมความไร้ซึ่งอวิชชา