Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jun 10, 2024

MOCK UP TEST A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

หนังสือ MOCK UP TEST A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เล่มใหม่ล่าสุด ที่ปรับปรุงข้อสอบให้สอดคล้องกับแนวข้อสอบจริงมากที่สุด โดยครอบคลุมเนื้อหาข้อสอบ ทั้งคณิตพื้นฐานและคณิตเพิ่มเติม ครบถ้วนตามสาระการเรียนรู้ ม.4-5-6 พร้อมเฉลยคำแปล สำหรับใช้ทบทวนด้วยตัวเองได้จริง

 

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามสอบ TCAS ด้วยแนวข้อสอบจริงฉบับอัปเดต ตรงตาม Blueprint ปีล่าสุด กว่า 300 ข้อ 

 

สารบัญ

ทำความรู้จักข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

ข้อสอบ ชุดที่ 1 - 5

 

เฉลยข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

เฉลยข้อสอบ ชุดที่ 1 - 5

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เนื้อหาข้อสอบละเอียดตรงตาม Blueprint ปีล่าสุด พร้อมเฉลยละเอียด เจาะลึกวิธีทำและคำอธิบาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับน้องนักเรียนให้ลองฝึกทำแนวข้อสอบด้วยตัวเองก่อนลงสนามสอบจริง