วันโลกาวินาศ ใกล้มาถึงแล้ว

วันโลกาวินาศจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่

หนังสือวันโลกาวินาศใกล้มาถึงแล้ว เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องวันโลกาวินาศของศาสนาเอกของโลก คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู ซึ่งมีการระบุเนื้อหาเกี่ยวกับวันโลกาวินาศเอาไว้ในพระคัมภีร์

       เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้บอกถึงสภาวะความเป็นจริงของสังคม ว่ามีสัญญาณบางอย่างเป็นที่ตัวพิสูจน์แล้วว่า จะต้องมีวันโลกาวินาศเกิดขึ้นตามที่แต่ละศาสนาระบุไว้อย่างแน่นอน

       ซึ่งในเนื้อหาประกอบด้วย การเกิด วันโลกาวินาศ สัญญาณเตือนของวันโลกาวินาศ พุทธทำนาย จะกลายเป็นจริง ธรณีไหว อุกภัยวิบัติ ไฟประลัยกัลป์ ลูกฆ่าพ่อ พ่อข่มขืนลูก ยุคแห่งการมั่วกามก้าวเข้าสู่มหากลียุค พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ทุกศาสนากล่าวถึงวันสิ้นโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่เห็นวันโลกาวินาศ 

      สัญญาณของวันโลกาวินาศ ผู้ที่จะรอดพ้นจากมหาวิบัติ การเตรียมตัวก่อนถึงวันโลกาวินาศ การดับสิ้นทุกอย่างของโลก เมื่ออ่านจบแล้วจะทำให้ทราบว่าเราจะมีทางรอดได้อย่างไร