คู่มือทำธุรกิจสุขใจ นวดแผนไทย

คู่มือทำธุรกิจสุขใจ นวดแผนไทย

เพราะธุรกิจนวดแผนไทยเป็นธุรกิจที่ไม่เคยซบเซา การขับเคลื่อนทางผลกำไรเป็นดังคลื่นใต้น้ำ มองไม่เห็นแต่ไปได้เรื่อยๆ  หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่จะเปิดโอกาสทองให้กับท่านผู้อ่านที่กำลังสนใจประกอบธุรกิจนวดแผนไทย

โดยหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ขั้นตอน/กระบวนการ การทำธุรกิจนวดแผนไทยให้ประสบความสำเร็จ มากไปกว่านั้นยังมีการกล่าวถึงเงินทุนเริ่มต้น ผลกำไรที่จะได้รับ รวมไปถึงเนื้อหาการทำธุรกิจเสริมเพิ่มกำไรที่จะกระทำในร้านนวดแผนไทย ซึ่งท่านผู้อ่านจะได้รับเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ โดยมี 4 ผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยที่ประสบความสำเร็จมาแนะแนวทางแห่งความสำเร็จในหนังสือนี้ด้วย