Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 27, 2015

ชีววิทยา (พื้นฐาน) ม.4-5-6

หนังสือชีววิทยา เบื้องต้น เล่มนี้ เน้นให้น้องๆ ได้ตะลุยทำโจทย์ข้อสอบเก่า เพื่อใช้สอบในห้องเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยส่วนเนื้อหามุ่งเน้นแต่หลักสำคัญที่ออกสอบบ่อยๆ มีภาพประกอบเพื่อเน้นการจดจำ

ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือของน้องๆ และยังช่วยให้การเตรียมตัวสอบโอเน็ต และ Admission ที่ใกล้เข้ามา และที่สำคัญไปกว่า คือการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนชีววิทยาแก่น้องๆ ทุกคน