สอนลูก… เก่งอังกฤษ

หนังสือสอนลูก เก่งอังกฤษ เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักภาษาศาสตร์ที่มีประสบการณ์โดยตรงในการสอนภาษาให้กับเด็กๆ

ซึ่งจะช่วยให้ความรู้และคำแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เริ่มต้นการเรียนรู้ของลูกน้อยเป็นภาษาอังกฤษ รวมไปถึงแนวทางที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

โดยปรับใช้ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงกลวิธีการเสริมสร้างภาษาอังกฤษให้กับเด็กโต โดยเน้น สิ่งแวดล้อมที่เรียนรู้ได้จากรอบๆตัวเรา อย่างเพลง และข่าวเป็นต้น

พิเศษ แบบฝึกหัด เกมคำศัพท์พร้อมรูปประกอบภายในเล่มที่จะช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษกับบุตรหลานของท่านมากยิ่งขึ้น