ความลับของที่ทำงาน ตอน ฉันต้องอยู่ได้และอยู่รอด

คนทำงานแบบรับเงินเดือน หรือที่เราเรียกว่า มนุษย์เงินเดือน ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ในที่ทำงาน มันช่างมีหลายรสชาติหลายรูปแบบ ทั้งแบบสุข เศร้า เหงา และทุกข์ เรียกกันว่ามีทั้งเสียงหัวเราะและคราบน้ำตา

มีบางคนเรียนทฤษฎีจากห้องเรียนแต่นำไปใช้จริงไม่ได้ เพราะที่สถาบันการศึกษาจะสอนผู้เรียนจากตำราเรียนเท่านั้น ทำให้ผู้ที่เรียนจบออกมาหลายคน ไม่สามารถนำความรู้จากตำราในห้องเรียนมาใช้ได้กับสถานการณ์จริงเวลาทำงาน 

เนื่องจากในแต่ละองค์การมีนโยบาย แนวความคิด และวัฒนธรรมในการทำงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่น การทำดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่ดี แต่ในทางตรงกันข้ามอาจส่งผลเสียกับตัวเราเองในฐานะคนทำงานแบบมนุษย์เงินเดือนได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเรื่องของจิตใจมนุษย์เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก

และปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในองค์การส่วนหนึ่งเกิดจากคนในที่ทำงานเป็นหลัก เมื่อเราจะต้องไปทำงานเป็นลูกจ้างร่วมกับคนอื่น เพื่อรับเงินเดือนจากผู้ที่เป็นนายจ้าง เราจะต้องปรับตัวให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข สนุก และก้าวหน้าไปกับงาน….หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณให้รอดทุกสถานการณ์

สารบัญ
เริ่มก้าวแรกก่อนเข้าทำงานอย่างมั่นใจ
เป็นมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ
ตกงานอย่าตกใจ
 - เรียนรู้การทำงานกับเจ้านายหลายประเภท
 - หลากวิธีรับมือกับสารพัดเพื่อนร่วมงานที่น่าเบื่อ
 - ลาออกเมื่อไหร่ดี
 - ตกงาน ซักทีเป็นเรื่องดีกับจิตใจ
 - สร้างคุณค่าให้ตัวเองคือสร้างเกราะกำบัง