วัดมูลค่าหุ้นสไตล์ VI ไม่ยาก (Investor Story Stock valuation)

วัดมูลค่าหุ้นสไตล์ VI ไม่ยาก (Investor Story : Stock valuation)

หุ้นดี กิจการเด่น ควรจะมีราคาเท่าไหร่ วัดมูลค่าได้อย่างถูกต้อง และคุ้มค่า ไปกับนิทานแนวใหม่ไม่ซ้ำใคร ทั้งมาวินและคุณแพทต่างก็เล็งที่จะได้ซื้อสวนส้มของคุณยุทธ์ ใครประเมินได้ดีกว่า ก็มีสิทธิ์ได้ซื้อกิจการไป

แต่ทั้งคู่ยังวัดมูลค่ากิจการนี้ได้ไม่ถูกเสียที แล้วคุณประเมินมูลค่าบริษัท หรือหุ้นที่คุณจะซื้อแล้วหรือยัง หากยังไม่ทำ หรืออยากรู้ว่าทำอย่างไร พลาดไม่ได้กับนิทานการเงินเล่มนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน - คณิต นิมมาลัยรัตน์ หรือชื่อในโลกออนไลน์ว่า “นายแว่นธรรมดา” เคยเป็นพนักงานประจำอยู่ฝ่ายผลิต มีหน้าที่ควบคุมการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดช่วงระยะเวลาในการทำงานได้เก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับการจัดการภายในโรงงาน จนช่วงอายุเกือบจะขึ้นหลักสามแล้วตัดสินใจออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรควบคู่ไปกับการเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ Value Investor ค่อยๆ สะสมประสบการณ์และความรู้ด้านการลงทุนจนถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้

สารบัญ
บทที่ 1 ต้นส้มในไร่ของคุณยุทธ์ 
บทที่ 2 คำเสนอซื้อไร่ส้มจากราคาฟืนของมาวิน 
บทที่ 3 พบคู่แข่ง 
บทที่ 4 วิธีการประเมินมูลค่าไร่ส้มจากกำไรที่ได้ 
บทที่ 5 เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน 
บทที่ 6 มาวินทบทวนวิธีการประเมินมูลค่ากิจการ 
บทที่ 7 ประเมินจากค่าเสื่อมราคา 
บทที่ 8 วัฏจักรในไร่ส้ม 
บทที่ 9 เผชิญหน้ากันอีกครั้ง 
บทที่ 10 การนำเสนอของมาวิน 
บทส่งท้าย บทสรุปของกิจการไร่ส้ม