คนสร้างกรรม บันทึกจากเรื่องจริง

ขึ้นชื่อว่ากรรม ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรม อกุศลกรรม ย่อมจะติดตามผู้ที่กระทำไปทุกหนทุกแห่งดุจล้อเกวียน  ย่อมจะติดตามรอยโคไปทุกที่ฉันใด  ผู้ที่กระทำกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็เช่นเดียวกัน จึงไม่สามารถหลีกหนีกรรมที่ตัวเองได้กระทำเอาไว้ตราบที่ยังไม่หมดเชื้อ  หรือได้รับการชดใช้กรรมตามกฎแห่งสัจจะธรรม(ในกรณีกรรมชั่วที่เป็นฝ่ายอกุศล)  ส่วนผู้ที่ได้กระทำกรรมดีฝ่ายกุศลเอาไว้ ย่อมจะสุขทั้งใจทั้งภพนี้และภพหน้า

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ของผู้ที่ได้กระทำอกุศลกรรมเอาไว้หลากหลายแง่มุมที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วในอดีตและปัจจุบัน  จากการถ่ายทอดของอดีตนักข่าวอาชญากรรม  เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับใครต่อใครอีกหลายๆ คน  ที่กำลังหลงระเริงในการทำอกุศลกรรมโดยไม่นึกกลัวเกรงต่อบาปกรรมที่จะตามมาในวันข้างหน้า  

ดังนั้นก่อนที่จะกระทำอะไรลงไป  โดยเฉพาะกรรมที่เรียกว่าเป็น อกุศลกรรม  จงได้ตระหนักเสมอว่า ไม่ช้าหรือเร็ว  ท่านจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆ อย่างไม่ต้องสงสัย  เมื่อถึงตอนนั้นแม้จะสำนึกได้มันก็สายเกินไปเสียแล้ว

สารบัญ
เจ้าแม่โคมเขียว
อานิสงค์โกงเงินบริจาค
นักปฏิบัติธรรมกพมะลอ
คนใช้เนรคุณ
สมบัติมรณะ
พ่อค้าความตาย
คนหัวหมอ