Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ พิชิต 300 คะแนนเต็ม TGAT 1-2-3

หนังสือ “พิชิต 300 คะแนนเต็ม TGAT 1-2-3” เล่มนี้ ได้จำลองแนวข้อสอบขึ้นตาม Blueprint เพื่อวัดสมรรถนะทั่วไปทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) และสมรรถนะการทำงาน (Future Workforce Competency) ใช้ยื่นสมัครผ่านระบบ TCAS ได้ทุกรอบ ทั้งรอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบโควตา รอบแอดมิดชัน และสอบตรง
ขายแล้ว
148 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859099308069

฿255
ส่วนลด15.00%
฿300
จำนวน
คลัง: 34 เล่ม
ราคารวม :
฿300
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859099308069
ISBN
8859099308069
ขนาดหนังสือ
19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
2.3 ซม.
น้ำหนัก
660 กรัม
จำนวนหน้า
216 หน้า
วันวางจำหน่าย
20/10/66
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
หนังสือ “พิชิต 300 คะแนนเต็ม TGAT 1-2-3” เล่มนี้ ได้จำลองแนวข้อสอบขึ้นตาม Blueprint เพื่อวัดสมรรถนะทั่วไปทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) และสมรรถนะการทำงาน (Future Workforce Competency) ใช้ยื่นสมัครผ่านระบบ TCAS ได้ทุกรอบ ทั้งรอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบโควตา รอบแอดมิดชัน และสอบตรง

การสอบ TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นการสอบที่ปรับเปลี่ยนมาจาก GAT แบบเดิม มุ่งเน้นให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่เน้นการท่องจำเพียงอย่างเดียว คะแนน TGAT ทั้งหมด 300 คะแนน ใช้ยื่นสมัครผ่านระบบ TCAS ได้ทุกรอบ ทั้งรอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบโควตา รอบแอดมิดชัน และสอบตรง มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้คะแนน TGAT ในการพิจารณาคัดเลือกโดยแต่ละคณะจะใช้สัดส่วนคะแนนแตกต่างกันไป ในการสอบ TGAT นี้ มีโครงสร้างข้อสอบ ดังนี้

Part 1: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
Part 2: การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)
Part 3: สมรรถนะการทำงาน (Future Workforce Competency)

สำหรับการสอบ TGAT นั้น นักเรียนสามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ (PBT) โดยมีโรงเรียนต่างๆ เป็นสนามสอบ หรือการเลือกสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (CBT) โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นสนามสอบก็ได้ โดยที่คะแนน TGAT จะมีอายุการใช้งานอยู่ 1 ปีเท่านั้น นักเรียนที่จะเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยจึงต้องสอบใหม่ทุกปี

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ นักเรียนใช้ฝึกฝนทำโจทย์ ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อเพิ่มโอกาสและลดข้อผิดพลาดในการสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะในวันสอบจริงมีเวลาทำข้อสอบพาร์ทละ 60 นาที เท่านั้น

* MOCK TEST จับเวลา 3 ชั่วโมง
* แนวข้อสอบตรงตาม BLUEPRINT ของระบบ TCASS
* เฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย


ข้อสอบ TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบทักษะการพูด (Speaking Skill)
- แนวข้อสอบทักษะการอ่าน (Reading Skill)

เฉลยแนวข้อสอบ TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
- เฉลยแนวข้อสอบทักษะการพูด (Speaking Skill)
- เฉลยแนวข้อสอบทักษะการอ่าน (Reading Skill)

ข้อสอบ TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล
- แนวข้อสอบความสามารถทางภาษา
- แนวข้อสอบความสามารถทางตัวเลข
- แนวข้อสอบความสามารถทางมิติสัมพันธ์
- แนวข้อสอบความสามารถทางเหตุผล

เฉลยแนวข้อสอบ TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล
- เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางภาษา
- เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางตัวเลข
- เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางมิติสัมพันธ์
- เฉลยแนวข้อสอบความสามารถทางเหตุผล

ข้อสอบ TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน
- แนวข้อสอบการสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
- แนวข้อสอบการแก้ไขปัญหาที่ซับซ็อน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการอารมณ์
- แนวข้อสอบการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

เฉลยแนวข้อสอบ TGAT3 93 สมรรถนะการทำงาน
- เฉลยแนวข้อสอบการสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
- เฉลยแนวข้อสอบการแก้ไขปัญหาที่ซับซ็อน
- เฉลยแนวข้อสอบการบริหารจัดการอารมณ์
- เฉลยแนวข้อสอบการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม
รีวิวหนังสือ พิชิต 300 คะแนนเต็ม TGAT 1-2-3
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
รวมแนวข้อสอบ TGAT 1-2-3 ปีล่าสุด
แนวข้อสอบ A-Level วิชาภาษาไทย + สังคม (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง ฉบับ 2 in 1
A-Level ชีววิทยา อัปเดตปีล่าสุด
ตะลุยข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ
A-Level ฟิสิกส์ อัปเดตปีล่าสุด
A-Level เคมี อัปเดตปีล่าสุด

หมวดการศึกษา


หมวดธุรกิจและการลงทุน


หมวดครอบครัว แม่และเด็ก


หมวดสุขภาพและความงาม


หมวดสอบบรรจุรับข้าราชการ


คำค้นหาที่น่าสนใจอื่นๆ