แก้ปัญหาธุรกิจและชีวิตด้วยฮวงจุ้ย

หลักการแก้ปัญหาธุรกิจด้วยฮวงจุ้ย

บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างฮวงจุ้ยกับการดำเนินธุรกิจ
บทที่ 2 ลักษณะของฮวงจุ้ยที่ดีในการทำธุรกิจและการค้า
บทที่ 3 พลังที่ซ่อนเร้นของฮวงจุ้ย
บทที่ 4 หลักการเลือกทำเลที่ตั้ง
บทที่ 5 หลักการจัดการภายในร้านค้า
บทที่ 6 ฮวงจุ้ย กับปัจจัยสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ
บทที่ 7 คำถามเกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่มักพบบ่อยในการทำธุรกิจ และการค้า
บทที่ 8 วิธีแก้ฮวงจุ้ยในเรื่องต่างๆ