จิตวิทยา เล่มเดียวจบ

จิตวิทยา เล่มเดียวจบ (Psychology : Bullet Guide)
รวบยอดเนื้อหา ย่อตำรามาให้คุณ แล้วจิตใจมนุษย์ก็ไม่ได้ยากแท้หยั่งถึงอีกต่อไป  มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ซับซ้อนมากที่สุดในโลก
ก็ว่าได้และมนุษย์ก็พยายามจะทำความรู้จักและเข้าใจตัวเองมาช้านานผ่านการตั้งคำถามทางปรัชญา และการทดสอบทางวิทยาศาสตร์มาหลายยุคสมัย “จิตวิทยา ง่ายทันใจ” คือหนังสือที่คัดสรรและรวบรวมเนื้อหามากมายมาให้คุณได้รู้จักและเข้าใจมนุษย์มากขึ้น ถ้าคิดว่าตัวคุณเป็นปริศนาสำหรับตนเอง และคนรอบข้างก็ชักจะรับมือได้ยากขึ้นทุกที หนังสือเล่มนี้อาจมีคำตอบที่คุณกำลังค้นหา
เกี่ยวกับผู้เขียน - การ ซึ่งทำวิจัยหลากหลายหัวข้อ เช่น วัฒนธรรมองค์การ  การจัดการทีม จิตวิทยาเกี่ยวกับการแสดงปฏิสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์และความเครียดจากการสอบ ดร.นิกกี้ยังเป็นอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์หลากหลายระดับ เช่น สอนวิชาทั่วไปให้กับเด็กเล็กจนถึงสอนวิชา จิตวิทยาให้เด็กมัธยมจนถึงระดับปริญญาเอก  ดร.นิกกี้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านจิตวิทยากว้างขวางและมีความสามารถในการเขื่อมโยงหัวข้อเฉพาะด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้เธอเป็นวิทยากรรับเชิญที่ได้รับความนิยมมากทั้งในประเทศอังกฤษและต่างประเทศ นอกจากนี้งานเขียนของเธอยังมีความละเอียดชัดเจนทำให้นักอ่านหน้าใหม่ให้ความสนใจเรื่องจิตวิทยา และมีประโยชน์ต่อนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาจิตวิทยาอีกด้วย  ในปี 1997 ดร.นิกกี้ได้รับรางวัลด้านการสอนจิตวิทยายอดเยี่ยมจากสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศอังกฤษอีกด้วย