เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก และ ข ฉบับครบเครื่อง อัพเดทครั้งที่ 1

สรุปเนื้อหาเข้มข้นทุกวิชาสำหรับสอบเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. รูปแบบใหม่ล่าสุด ได้แก่ ความสามารถทั่วไป, ภาษาอังกฤษ, ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู,กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ,ความรอบรู้ทั่วไป,หลักสูตรการสอนจิตวิทยาและการพัฒนาผู้เรียน,การวิจัย วัดผล และเทคโนโลยีทางการศึกษา