Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Mar 17, 2017

เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย TOEIC TOELF ใน 7 สัปดาห์!!

ด้วยการจับรากศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำเป็นหมวดหมู่ และตามรากศัพท์

ช่วยให้จดจำง่ายและยาวนานกว่าการท่องเฉยๆ นำความรู้ไปสอบได้อย่างมั่นใจ!