Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Nov 29, 2017

เตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ รวมทุกวิชา

รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยของการสอบ 9 วิชาสามัญได้แก่ คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม), คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน), ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมเฉลยละเอียดครบทุกวิชา