Grammar ก่อนสอบ สำหรับ ม.1-6 (Grammar Book for Secondary School and High School Students)

Grammar ก่อนสอบ สำหรับ ม.1-6 (Grammar Book for Secondary School and High School Students)
สรุปแกรมม่าสําคัญของบทเรียนในระดับมัธยมศึกษา มีตัวอย่าง เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้สะดวก เหมาะกับการสอบและการใช้ในชีวิตประจําวัน อ่านเข้าใจง่ายเร็ว สำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมสอบน้อย


เขียนโดย ธนกร พิทักษ์เศรษฐการ หรือ ครูพี่บิ๊ก จบปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นติวเตอร์สอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป รวมถึงเป็นนักแปลอิสระ
คำนำโดยผู้เขียน


เมื่อนึกถึง grammar หรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลายๆ คนคงรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากและไม่อยากเรียน เพราะว่ามีกฎเกณฑ์เยอะ น่าสับสน แต่จริงๆ แล้ว grammar ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ เพียงแต่เราต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจ ไม่ใช่แค่ท่องจำเพียงอย่างเดียว เราต้องรู้จักเชื่อมโยงและประยุกต์เรื่องต่างๆ เข้าด้วยกัน เพราะที่สำคัญ grammar เป็นเรื่องที่แฝงอยู่ในทุกเรื่องของภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ดังนั้นถ้าเราเข้าใจ grammar อย่างถูกต้องแม่นยำ จะช่วยให้เราศึกษาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นครับ 


หนังสือเล่มนี้เราได้เลือก grammar ในหัวข้อที่สำคัญ ให้คำอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ มีตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมหรือผู้สนใจทั่วไป ขอให้ผู้อ่านทุกคนสนุกกับการศึกษาภาษาอังกฤษครับ
 

สรุปประเด็น Grammar ภาษาอังกฤษก่อนสอบ สำหรับคนที่มีเวลาเตรียมสอบน้อย เหมือนมีติวเตอร์มาสอนตัวต่อตัว!

 

สารบัญ

Nouns คำนาม
Articles คำกำกับนาม
Quantifiers คำบอกปริมาณ
Pronouns คำสรรพนาม
Verbs คำกริยา
Gerunds and Infinitives กริยานามและกริยารูปปกติ
Tenses กาล
Future อนาคต
Negative Sentences ประโยคปฏิเสธ
Questions ประโยคคำถาม
Passive Voice รูปประโยคของประธานที่ถูกกระทำ
Adjectives and Adverbs คำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์
Prepositions คำบุพบท
Conjunctions คำสันธาน
Comparatives and Superlatives การเปรียบเทียบขั้นกว่าและการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด 
If - Clauses ประโยคเงื่อนไข
Relative Clauses ประโยคย่อยขยายคำนามหรือคำสรรพนาม
Reported Speech การเล่าคำพูดของผู้อื่น

 

จุดเด่นหนังสือเล่มนี้

ขนาดหนังสือกะทัดรัด พกไปอ่านที่ใดก็ได้ สำนวนอ่านง่าย กระชับ เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเตรียมสอบมากนัก