คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

สิ่งหนึ่งที่ผู้คนจำนวนมาก ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงบุคคลทั่วไป ต่างต้องการที่จะทำให้ได้ นั้นก็คือความรู้ในภาษาอังกฤษในระดับที่ "สนทนาได้" อันถือเป็นการเปิดประตูไปสู่ความกล้าและความมั่นใจต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

 

กระนั้นเนื่องด้วยสาเหตุ และเหตุผลส่วนตัวของแต่ละท่าน แต่ละคน ทำให้ไม่สามารถศึกษา เรียนรู้ สร้างความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ได้ตามที่หวัง หรือตั้งใจเอาไว้ ในขณะที่ส่วนมาก ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร เรียนที่ไหน เรียนอย่างไร

 

เนื่องด้วยเห็นถึงปัจจัยขวางความก้าวหน้าของชีวิตดังกล่าว ทางสำนักพิมพ์ จึงร่วมกับคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์และความสามารถทางภาษาอังกฤษ จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา 
 

ครบถ้วนและครอบคลุมในเนื้อหา ของทุกการสนทนาภาษาอังกฤษที่ต้องพบในชีวิตประจำวัน ซึ่งนำความรู้ที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้งานได้จริง อย่างมั่นใจได้ 

 

สารบัญ

บทที่ 1 ปูพื้นฐานสนทนาภาษาอังกฤษแบบเบสิก
บทที่ 2 การทักทาย (Greetings) 
บทที่ 3 การแนะนำตัวเองเบื้องต้น (Introduction)
บทที่ 4 การแนะนำเพื่อน (Introducing a friend , Introducing others )
บทที่ 5 การกล่าวขอบคุณ (Thank you)
บทที่ 6 การกล่าวคำขอโทษ (Saying sorry , apologizing)
บทที่ 7 การขอความช่วยเหลือ , เสนอความช่วยเหลือ (Asking for help , Offering help)
บทที่ 8 การแสดงความยินดี, อวยพร, ให้กำลังใจ,แสดงความเสียใจ
บทที่ 9 การซิ้อของ
บทที่ 10 การกล่าวลา 

 

จุดเด่น

นำเสนอสิ่งที่ผู้อ่าน ต้องทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ภายใต้รูปเล่มที่สวยกระทัดรัด น่ารัก ภาพประกอบงดงาม