Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 24, 2018

แนวข้อสอบออกบ่อย ม.3 สอบเข้า ม.4

การเรียนต่อในชั้น ม. 3 ไปจนถึงการสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นสิ่งตัดสินว่า ผู้เรียนจะไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายในสายไหน หรือในโรงเรียนใด จึงกลายเป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรียมตัวให้ดี ตั้งแต่การเตรียมสอบ โอเน็ต เพื่อเก็บคะแนนเอาไว้ อันจะนำไปสู่การตัดสินว่า จะสามารถเข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ได้ตามที่ใจหวังในสายที่ต้องการเรียน หรือในโรงเรียนที่ตั้งใจจะเรียนต่อนั้นๆ หรือไม่


อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่นักเรียนต้องทำให้ได้ตามเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันเกือบทุกๆ โรงเรียน ที่เป็นสิ่งกำหนดว่าจะข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ได้หรือไม่นั้น การเตรียมตัวสอบ ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน 

 

โดยเฉพาะในกรณีที่นักเรียนอาจจะมีเกณฑ์คะแนนสะสมคาบเส้น หรือมีเกณฑ์คะแนนที่จะถูกใช้พิจารณาให้เรียนต่อ ม.4 ในระดับต่ำ หรือไม่ถึงเกณฑ์นั้น การทำคะแนนสอบในการสอบเข้า ม.4 เพื่อให้ได้คะแนนสูงนั้นช่วยได้ 
 

แนวข้อสอบเล่มนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้ใช้เตรียมตัว เตรียมพร้อมในการสอบเข้า ม.4 ให้ได้คะแนนดี ถึงดีมาก เรียกได้ว่าได้คะแนนสูง อันส่งผลต่อการได้เข้าเรียนต่อ ม.4 ในสายที่ตั้งใจ หรือในโรงเรียนที่มุ่งหวัง ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน รวมถึงโรงเรียนสาธิตฯ ต่างๆ ให้เป็นไปได้จริง อย่างประสบความสำเร็จ

 

รวมแนวข้อสอบทุกวิชา ที่ทุกโรงเรียนต้องออกสอบ ตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา 

 

สารบัญ

 

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 

จุดเด่นสินค้า

 

แนวข้อสอบในเล่มผ่านการวิเคราะห์ การเก็งข้อสอบมาอย่างดี มีเปอร์เซ็นต์ที่จะออกสอบสูง ราวกับได้ทดลองทำข้อสอบของจริง