เจาะเกราะ เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ

หนังสือ “เจาะเกราะ เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ” เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาที่ใช้สอบ และแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง พร้อมทั้งได้เฉลย และมีวิธีคิด วิธีทำ มีเทคนิคการจดจำ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการอ่านหนังสือเตรียมสอบให้ตรงกับแนวการออกข้อสอบ นักเรียนจะได้ทำคะแนนสอบได้ดีที่สุด

 

เป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมความมุ่งมั่น และตั้งใจ มีวินัย ทบทวนความรู้สม่ำเสมอ จะทำให้น้องๆ ได้เข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหารอย่างแน่นอน!

 

สารบัญ

1. คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
    2.1    ฟิสิกส์
    2.2    เคมี 
    2.3    ชีววิทยา
3. ภาษาอังกฤษ 
4. ภาษาไทย 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และจริยธรรม
6. เฉลยแนวข้อสอบ

 

จุดเด่นสินค้า

1. สรุปเนื้อหาที่ใช้สอบ ครบถ้วนทุกวิชา 
2. มีแนวข้อสอบจากสนามสอบจริง
3. เฉลยและมีวิธีคิด วิธีทำ มีเทคนิคการจดจำ