ศัพท์จีน-ไทย-อังกฤษต้องรู้ระดับเริ่มต้น

ศัพท์จีน-ไทย-อังกฤษต้องรู้ระดับเริ่มต้น Multi-language Dictionary (Chinese-Thai-English)

 

หนังสือภาพรวมคำศัพท์ 3 ภาษา จีน ไทย อังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้นและนักเรียน ป.1-6 ภาพสวย คำศัพท์เยอะ แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

หนังสือภาพรวมคำศัพท์ 3 ภาษา จีน ไทย อังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้นและนักเรียน ป.1-6

 

สารบัญ

ครอบครัว เครือญาติ ใบหน้า ร่างกาย บ้าน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องของฉัน โรงเรียน ห้องเรียน กีฬา วิชาเรียน ถนน สนามบิน เทศกาล เวลาและฤดู ผัก ผลไม้ สัตว์ ยานพาหนะ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องดื่ม สี อาชีพ เครื่องใช้ ของกิน สถานที่ ประเทศ เลข

 

จุดเด่นสินค้า : มี 3 ภาษา