คู่มือสอบทหารอากาศ (ชั้นประทวน) ติวเข้มพิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

รวมแนวข้อสอบทุกวิชา ทุกสูตร ที่ออกบ่อยทุกปี วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กฏหมาย คณิตศาสตร์ กว่า 1,000 ข้อ ภายใต้การตรวจสอบและการดำเนินการอย่างมีคุณภาพ โดยคณาจารย์คุณภาพทางวิชาการ ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อ และเพื่อเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ 

 


แม้การสอบเข้าสอบทหารอากาศ ถือเป็นอีกหนึ่งการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบกันเป็นจำนวนมาก แต่หากคุณต้องการสอบทหารอากาศในปีล่าสุด สามารถมั่นใจได้ในการนำไปใช้งาน ทบทวน และทดลองทำข้อสอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบได้อย่างแน่นอน

 

แนวข้อสอบที่ได้รับการคัดสรร กลั่นกรองจากเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยที่สุดของการสอบ 

 

สารบัญ

• แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์       
• เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
• แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
• เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
• แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
• เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
• แนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
• เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
• แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
• เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 

จุดเด่นสินค้า

แนวข้อสอบสั้น กระชับ ได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในแนวข้อสอบข้อนั้นๆ อย่างละเอียด มุ่งเน้นให้ทดลองทำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ มุ่งให้ทำข้อสอบในสนามสอบจริงได้ทันเวลา