Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 23, 2019

โจทย์และแนวข้อสอบสำคัญ ม.3 สอบเข้า ม.4 ต้องรู้และทำให้ได้

รวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบจากสนามสอบทั่วประเทศ ที่ใช้ในการสอบ ม.3 สอบเข้า ม.4 บ่อยที่สุด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบและตัวอย่างโจทย์ที่ออกสอบจริง เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ  แนวข้อสอบ อัตนัยและปรนัย ตั้งแต่โจทย์ข้อสอบทั่วไปไปจนถึงระดับโจทย์ยาก พิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง เตรียมพร้อมสอบเข้าทุกโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ

 

รวมวิชาหลักทั้ง 5 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบเข้า ม.3 ทั่วประเทศ ทั้งอัตนัย และปรนัย ที่ต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบจริง

 

วิชาคณิตศาสตร์
เฉลยวิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา
เฉลยวิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาไทย
เฉลยวิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ

 

จุดเด่นสินค้า : แนวข้อสอบเข้า ม.3 ทั่วประเทศ ทั้งอัตนัย และปรนัย ที่ต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบจริง