ติวสอบ 9 วิชาสามัญ

หนังสือ  “ติวสอบ 9 วิชาสามัญ”  เล่มนี้ประกอบไปด้วยการสรุปเนื้อหาที่ตรงประเด็นและกระชับตรงตามข้อสอบจริงย้อนหลังใหม่ล่าสุด โดยข้อสอบเสมือนจริงจำนวนมากถูกออกแบบมาเพื่อวัดความเข้าใจในแต่ละรายวิชา และเฉลยละเอียดพร้อมแนวคิดต่อยอดทุกข้อ เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้ในการศึกษา ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงเพื่อให้ผลสอบมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

เตรียมความพร้อม ฝึกทำโจทย์ ให้มีความมั่นในในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริงเพื่อให้ผลสอบมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไปกับหนังสือ "ติวสอบ 9 วิชาสามัญ" สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ และเฉลยละเอียดทุกวิชา ทำให้นักเรียนสามารถแบ่งอ่าน และทำความเข้าใจในแต่ละวิชาไปพร้อมกับข้อสอบได้อีกด้วย เพื่อทดสอบความเข้าใจ ในแต่ละบทเรียน พร้อมทั้งยังเฉลยละเอียดอธิบายซ้ำให้จดจำได้ดี
 

สารบัญ

สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ และเฉลยละเอียด
1. คณิตศาสตร์
2. ฟิสิกส์
3. เคมี 
4. ชีววิทยา 
5. ภาษาไทย
6. สังคมศึกษา 
7. ภาษาอังกฤษ

 

จุดเด่นสินค้า : สรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ และเฉลยละเอียด วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 


ข้อสอบเสมือนจริงจำนวนมากถูกออกแบบมาเพื่อวัดความเข้าใจในแต่ละรายวิชา และเฉลยละเอียดพร้อมแนวคิดต่อยอดทุกข้อ เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้ในการศึกษา ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง เพื่อให้ผลสอบมีประสิทธิภาพมากที่สุด