แบบฝึกหัดคัดตัวเลข เรียนศัพท์ใหม่ สำหรับวัยอนุบาล (Quick Exercise Book : Numbers)

หัดเขียน เรียนอ่าน ว้าว! แถมฟรีสติกเกอร์ หนังสือแบบฝึกเขียนตัวเลขที่เด็กต้องชอบ! เรียนรู้เรื่องตัวเลขอารบิก เลขไทย จำนวน คำศัพท์ พร้อมภาพประกอบสุดน่ารักสำหรับระบายสี มีแบบฝึกเลขอารบิก-เลขไทย 
แบบฝึกเขียนคำศัพท์ วาดรูปภาพตามจำนวนเพื่อทบทวนความเข้าใจ

 
ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ 

 

คุณสมบัติของเล่มนี้ 
-Free! Stickers 
-สนุกสนานด้วยแบบฝึกหัดคัดหัดเขียน 
-เรียนรู้ตัวอักษร คำศัพท์ 
-ฝึกทักษะการใช้มือ ลากเส้น ติดสติกเกอร์ 
-ระบายสีได้ 
-ช่วยฝึกสมาธิ 
-เป็นสื่อการเรียนรู้เสริมทักษะพัฒนาการศึกษาปฐมวัย