เตรียมสอบเข้า ป.1 (3 ทักษะ)

คู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆในการเตรียมสอบเข้าระดับชั้น ป1 ในโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ โดยมีทั้งเนื้อหาและโจทย์ เสริมทักษะ ที่ครอบคลุม ทั้ง3 ทักษะ อย่างละเอียดและหลากหลาย ให้น้องๆสนุกในทำข้อสอบตลอดทั้งเล่ม

 

สรุปเนื้อหาสำคัญทั้ง 3 ทักษะ : ทักษะทางคณิตศาตร์ ทักษะภาษาไทย ทักษะเชาวน์ปัญญา สำหรับ ผู้ปกครองในการติวเข้มน้องๆ แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อชัดเจน เน้นจดจำง่าย โจทย์ฝึกทักษะครอบคลุมทุกหัวข้อการสอบ มากกว่า 300 ข้อ 

 

สารบัญ

ทักษะทางภาษาไทย

ทักษะทางคณิตศาสตร์

ทักษะทาง IQ และ EQ

 

จุดเด่นสินค้า : มีทั้งสรุปเนื้อหาแบบละเอียด และข้อสอบในทุกข้อของเนื้อหา เน้นเตรียมความพร้อมในทุกทักษะ