Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Oct 27, 2020

Note สรุปสังคม ม.ต้น ติวเข้มก่อนสอบ

"Note สรุปหลักสังคม ม.ต้น ติวเข้มก่อนสอบ" เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาในบทเรียนให้กระชับ เข้าใจง่าย ไว้อย่างครอบคลุม เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  นำไปใช้เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา เพื่อสอบเก็บคะแนนให้ได้ในระดับสูง และใช้ทบทวนก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

หากต้องการทำคะแนนสอบให้ได้ระดับสูง "Note สรุปหลักสังคม" คือตัวช่วยที่ดีในการสร้างความเข้าใจให้แม่นยำก่อนสอบ

 

สารบัญ

บทที่ 1 พระพุทธศาสนา
บทที่ 2 ประวัติศาสตร์
บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์
บทที่ 4 ภูมิสาสตร์
บทที่ 5 หน้าที่พลเมือง

 

หนังสือเล่มนี้ : จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา ภาพประกอบ 4 สีชัดเจนละสวยงาม