คัมภีร์สอบเข้า ม. 1 แนวข้อสอบพิชิตทุกสถาบัน

ทางลัดสู่การสอบเข้า ม.1 แบบเร่งด่วน ด้วยเนื้อหาข้อสอบที่สามารถต่อยอด และจดจำในการทำข้อสอบในเวลาอันจำกัด ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 5 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม และภาษาไทย เพื่อสอบ เข้า ม.1 ตามแนวการสอบของสถาบันการศึกษา โดยเน้นการสรุปใจความสำคัญ และเทคนิค ในการทำโจทย์แบบต่างๆ เพื่อทบทวนเนื้อหาทั้งหมด และเตรียมความพร้อม 1 วันก่อนการสอบจริง

 

แนวข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ผู้ปกครองควรมีไว้ให้ลูกหลานของท่าน
ทดลองทำแนวข้อสอบเหล่านี้ ก่อนลงสนามสอบจริง ถ้าผลประเมินออกมาเกิน 80% ...สอบติดแน่นอน...

 

สารบัญ

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบวิชาภาษาไทย
เฉลยข้อสอบวิชาภาษาไทย
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
เฉลยข้อสอบวิชสังคมศึกษา

 

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม 

ผู้ปกครองที่ลูกหลานของท่าน กำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถาบันชั้นนำทั่วประเทศไทย 
ท่านมั่นใจหรือไม่ว่าลูกหลานของท่าน พร้อมแล้ว ? ให้พวกเขาได้ลองทำแนวข้อสอบเหล่านี้ก่อนลงสนามจริง และจดจำเนื้อหาสำคัญของแนวข้อสอบ เพื่อเป็นทางลัดสู่การพิชิตข้อสอบของทุกสถาบัน