ธุรกิจส่วนตัว เริ่มง่ายๆ คุณก็ทำได้

เริ่มธุรกิจส่วนตัว ทีละตอนที่ง่ายจนคุณก็ทำได้ 

Step ที่ 1 ตัดสินใจก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ
Step ที่ 2 หาไอเดียรวย
Step ที่ 3 เข้าใจลูกค้าให้ดีกว่าคู่แข่ง (หัวใจของการทำธุรกิจ)
Step ที่ 4 ทำสินค้า และบริการของเราให้ตรงใจลูกค้า
Step ที่ 5 เตรียมคน
Step ที่ 6 หาเงินทุน และวางแผนการบริหารเงิน
Step ที่ 7 จดทะเบียนพาณิชย์ และขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Step ที่ 8 รับมือคู่แข่ง
Step ที่ 9 ขยายธุรกิจ
ภาคผนวก 1 กฎหมายแรงงานที่นายจ้างควรทราบ
ภาคผนวก 2 25 ธุรกิจที่น่าทำ