เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 1

สรุปเนื้อหาทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษาพร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลยละเอียด

 

สรุปเนื้อหาสอบเข้า ม.1 ทุกวิชา พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยละเอียด

 

สารบัญ

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1
Part 1 วิชาวิทยาศาสตร์
Part 2 วิชาคณิตศาสตร์
Part 3 วิชาภาษาอังกฤษ
Part 4 วิชาภาษาไทย
Part 5 วิชาสังคมศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : สรุปเนื้อหาทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษาพร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลยละเอียด